Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

34. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel gebeurtenissen die van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening.

Toevoegen aan verslag
Print pagina