Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

33. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het arms length-principe.

Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat. Een significante transactie met aan de Staat gelieerde onderneming (Dienst Uitvoering Onderwijs) betreft de ontvangen vergoeding voor de studentenkaart (2019: € 458 miljoen, 2018: € 448 miljoen).

Betalingen van de gebruiksvergoeding voor de Nederlandse infrastructuur vinden plaats aan ProRail BV, een aan de Staat gelieerde onderneming. Deze is toegelicht in noot 32.

Daarnaast heeft de Groep in 2019 een bedrag van €17 miljoen (2018: € 18 miljoen) ontvangen van de Staat voor subsidies vanuit diverse regelingen. Deze subsidies zijn verantwoord als opbrengsten.

Uit hoofde van de uitvoering van de werkzaamheden door Translink Systems BV heeft de Groep in 2019 vergoedingen aan Translink betaald voor een bedrag van € 0,1 miljoen (2018: € 0,1 miljoen) voor geleverde producten en diensten. Translink Systems BV houdt zich bezig met de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van het elektronische registratie- en betaalsysteem voor het openbaar vervoer in Nederland.

De transacties met raad van bestuur en commissarissen zijn toegelicht onder noot 2.

Er hebben in 2019 en 2018 geen significante transacties plaatsgevonden met joint ventures en overige deelnemingen.

Groepsmaatschappijen

De belangrijkste vennootschappen die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening zijn:

 

Percentage deelname

Statutaire zetel

 

2019

2018

 

Werkmaatschappijen

   

NS Reizigers BV*

100,0

100,0

Utrecht

Abellio Transport Holding BV

100,0

100,0

Utrecht

NedTrain BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Financial Services (Holdings) Ltd

100,0

100,0

Dublin

NS Stations BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Vastgoed BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Insurance NV

100,0

100,0

Utrecht

NS Opleidingen BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Lease BV*

100,0

100,0

Utrecht

    

Dochterondernemingen van werkmaatschappijen

Thalys Nederland NV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Internationaal BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Stations Retailbedrijf BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Fiets BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS OV-Fiets BV*

100,0

100,0

Utrecht

Stationsfoodstore BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Poort Ontwikkeling BV

100,0

100,0

Utrecht

NS Financial Services Company

100,0

100,0

Dublin

DISA Assets Ltd

-

100,0

Dublin

Abellio Nederland BV

100,0

100,0

Utrecht

Abellio Transport Group Ltd

100,0

100,0

Glasgow

Abellio Transport Holdings Ltd

100,0

100,0

London

Abellio Greater Anglia Ltd

100,0

100,0

London

Abellio East Anglia Ltd

60,0

60,0

London

Abellio West Midlands Ltd

70,1

70,1

Birmingham

Abellio East Midlands Ltd

100,0

-

London

Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH

100,0

100,0

Stuttgart

Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH

100,0

100,0

Halle

Abellio Rail NRW GmbH

100,0

100,0

Essen

Abellio GmbH

100,0

100,0

Essen

Abellio ScotRail Ltd

100,0

100,0

Glasgow

Abellio West London Ltd

100,0

100,0

London

Abellio London Ltd

100,0

100,0

London

WestfalenBahn GmbH

100,0

100,0

Bielefeld

    

Joint ventures

Merseyrail Services Holding Company Ltd

50,0

50,0

Hampshire

    

Overige belangen

Reisinformatiegroep BV

41,7

41,7

Utrecht

Eurofima AG

5,8

5,8

Basel

  • * NS Groep NV heeft zich in overeenstemming met het bepaalde in art. 403 Boek 2 BW aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden.

Een volledige lijst van groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures in overeenstemming met de volgens de artikelen 2:379 en 2:414 BW vereiste vermeldingen is neergelegd op het kantoor van het Handelsregister te Utrecht.

Toevoegen aan verslag
Print pagina