Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

20. Overlopende posten

De overlopende posten per 31 december 2019 bedragen € 32 miljoen (31 december 2018: € 42 miljoen). Onder de overlopende posten is het langlopende deel van de verschuldigde pensioenpremie voor werknemers opgenomen voor een bedrag van € 2 miljoen (31 december 2018: € 10 miljoen) voortvloeiend uit de pensioenovereenkomst tussen Spoorwegpensioenfonds en NS zoals toegelicht in noot 29. De post wordt de komende jaren tot en met 2022 op basis van de in de NS CAO vastgelegde korting ten opzichte van de nominale premie verrekend met het personeel.

Toevoegen aan verslag
Print pagina